Cynthia Addai-Robinson

Cynthia Addai-Robinson

فیلموگرافی (فیلم) :

The Accountant
The Accountant
128 دقیقه
Imdb : 7.4
تاریخ انتشار : 2016 October 14
Colombiana
Colombiana
108 دقیقه
Imdb : 6.4
تاریخ انتشار : 2011 August 26

فیلموگرافی (سریال) :

Arrow
Arrow
42 دقیقه
Imdb : 8.1
تاریخ انتشار : 2012 October 10
Spartacus
Spartacus
55 دقیقه
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2010 January 22
Shooter
Shooter
60 دقیقه
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2016 July 26
امارگیر سایت