بیوگرافی Lorenzo di Bonaventura

بیوگرافی Lorenzo di Bonaventura

| تهیه کننده | قد : 180 سانتیمتر | سن : 61

فیلموگرافی (فیلم) :

American Assassin
American Assassin
111 دقیقه
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2017 September 15
Kidnap
Kidnap
94 دقیقه
Imdb : 6.0
تاریخ انتشار : 2017 August 04
Deepwater Horizon
Deepwater Horizon
107 دقیقه
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2016 September 30
Dead Rising: Watchtower
Imdb : 5.2
تاریخ انتشار : 2015 March 27
Jack Ryan: Shadow Recruit
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2014 January 16
RED 2
RED 2
116 دقیقه
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2013 July 19
Side Effects
Side Effects
106 دقیقه
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2013 January 31
The Last Stand
The Last Stand
107 دقیقه
Imdb : 6.4
تاریخ انتشار : 2013 January 18
Man on a Ledge
Man on a Ledge
102 دقیقه
Imdb : 6.6
تاریخ انتشار : 2012 January 27
Transformers: Dark of the Moon
Imdb : 6.3
تاریخ انتشار : 2011 June 12
RED
RED
111 دقیقه
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2010 October 22
Stardust
Stardust
127 دقیقه
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 2007 August 10
Transformers
Transformers
144 دقیقه
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2007 July 03
1408
1408
104 دقیقه
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2007 June 22
Shooter
Shooter
124 دقیقه
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2007 March 08
Four Brothers
Four Brothers
109 دقیقه
Imdb : 6.9
تاریخ انتشار : 2005 August 12

فیلموگرافی (سریال) :

Shooter
Shooter
60 دقیقه
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 2016 July 26