Lorenzo di Bonaventura

Lorenzo di Bonaventura

| تهیه کننده | قد : 180 سانتیمتر | سن : 61

فیلموگرافی (فیلم) :

Deepwater Horizon
Deepwater Horizon
, تهیه کننده
Imdb : 7.5
تاریخ انتشار : 2016 September 30
Dead Rising: Watchtower
Dead Rising: Watchtower
, تهیه کننده
Imdb : 5.3
تاریخ انتشار : 2015 March 27
G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Retaliation
, تهیه کننده
Imdb : 5.8
تاریخ انتشار : 2013 March 29
Side Effects
Side Effects
, تهیه کننده
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2013 January 31
The Last Stand
The Last Stand
, تهیه کننده
Imdb : 6.4
تاریخ انتشار : 2013 January 18
Transformers: Dark of the Moon
Transformers: Dark of the Moon
, تهیه کننده
Imdb : 6.3
تاریخ انتشار : 2011 June 12
RED
RED
, تهیه کننده
Imdb : 7.1
تاریخ انتشار : 2010 October 22
Stardust
Stardust
, تهیه کننده
Imdb : 7.7
تاریخ انتشار : 2007 August 10
Transformers
Transformers
, تهیه کننده
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2007 July 03
1408
1408
, تهیه کننده
Imdb : 6.8
تاریخ انتشار : 2007 June 22
Shooter
Shooter
, تهیه کننده
Imdb : 7.2
تاریخ انتشار : 2007 March 08

فیلموگرافی (سریال) :

Shooter
Shooter
, تهیه کننده
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2016 July 26

امارگیر وبسایت