بیوگرافی Riz Ahmed

بیوگرافی Riz Ahmed

فیلموگرافی (فیلم) :

The 74th Golden Globe Awards
Imdb : 5.6
تاریخ انتشار : 2017 January 08
Star Wars Anthology: Rogue One
Imdb : 7.9
تاریخ انتشار : 2016 December 10
City of Tiny Lights
City of Tiny Lights
110 دقیقه
Imdb : 5.5
تاریخ انتشار : 2016 October 13
Jason Bourne
Jason Bourne
123 دقیقه
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2016 July 27
The Reluctant Fundamentalist
Imdb : 6.9
تاریخ انتشار : 2013 May 03

فیلموگرافی (سریال) :

The Night Of
The Night Of
60 دقیقه
Imdb : 8.6
تاریخ انتشار : 2016 June 24
The OA
The OA
60 دقیقه
Imdb : 7.8
تاریخ انتشار : 2016 December 16