بیوگرافی Sidse Babett Knudsen

بیوگرافی Sidse Babett Knudsen

| قد : 168 سانتیمتر | سن : 49
محل تولد : Copenhagen, Denmark

فیلموگرافی (فیلم) :

Inferno
Inferno
121 دقیقه
Imdb : 6.2
تاریخ انتشار : 2016 October 13
A Hologram for the King
Imdb : 6.1
تاریخ انتشار : 2016 May 20
Courted
Courted
98 دقیقه
Imdb : 6.7
تاریخ انتشار : 2015 November 13
The Duke of Burgundy
The Duke of Burgundy
104 دقیقه
Imdb : 6.6
تاریخ انتشار : 2014 October 09

فیلموگرافی (سریال) :

Westworld
Westworld
60 دقیقه
Imdb : 9.0
تاریخ انتشار : 2016 October 02