مستند

روز به روز جهان بیشتر و بیشتر به سمت علم حرکت میکند تا درک درستی از پدیده های اطراف را به ما بدهد تا جایی که مباحث علمی گزینه ای رایج برای بحث میان عموم شده. حال آثار مستند که شیوه جالبی در بیان مباحث علمی و...  دارند و به گونه ای این مباحث پیچیده رو برای فهم مخاطب ساده تر و جذاب تر میکنند به گزینه ای مناسب و رایج برای مخاطبان تبدیل شده و به نظر می آید کسانی که حتی تا به امروز برای خواندن کتاب های علمی و تاریخی و... رقبت نداشته اند به گونه ای به آثار مستند علاقه ای خاص پیدا کرده اند. گروه بلکس آپ نیز برای این آثار بخشی مجزا را در نظر گرفته و این آثار را به شکلی جذاب برای استفاده شما در برنامه خود قرار داده امیدواریم لذت ببرید .

Oklahoma City

Oklahoma City

Barak Goodman
IMDB : 8.1
All This Mayhem

All This Mayhem

Eddie Martin
IMDB : 7.9
The Dark Side of the Sun

The Dark Side of the Sun

Paul Bozymowski
IMDB :
Cameraperson

Cameraperson

Kirsten Johnson
IMDB : 7.6
Gimme Danger

Gimme Danger

Jim Jarmusch
IMDB : 7.2
Roman Empire: Reign of Blood

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
Great Barrier Reef with David Attenborough

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 3
The Planets

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
Forces of Nature with Brian Cox

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت :
Alone

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 14
Planet Earth II

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4

امارگیر وبسایت