مستند

روز به روز جهان بیشتر و بیشتر به سمت علم حرکت میکند تا درک درستی از پدیده های اطراف را به ما بدهد تا جایی که مباحث علمی گزینه ای رایج برای بحث میان عموم شده. حال آثار مستند که شیوه جالبی در بیان مباحث علمی و...  دارند و به گونه ای این مباحث پیچیده رو برای فهم مخاطب ساده تر و جذاب تر میکنند به گزینه ای مناسب و رایج برای مخاطبان تبدیل شده و به نظر می آید کسانی که حتی تا به امروز برای خواندن کتاب های علمی و تاریخی و... رقبت نداشته اند به گونه ای به آثار مستند علاقه ای خاص پیدا کرده اند. گروه بلکس آپ نیز برای این آثار بخشی مجزا را در نظر گرفته و این آثار را به شکلی جذاب برای استفاده شما در برنامه خود قرار داده امیدواریم لذت ببرید .

مستند سینمایی

آخرین فیلم های سینمایی مستند آبدیت شده

Louis C.K. Oh My God

Louis C.K.
IMDB : 8.4

Happy Valley

Amir Bar-Lev
IMDB : 7.1

Is Genesis History?

Thomas Purifoy
IMDB : 3.5

Blood on the Mountain

Jordan Freeman
IMDB : 7.8

Saving Banksy

Colin Day
IMDB : 6.8

Legion of Brothers

Greg Barker
IMDB : 5.8

Losing Sight of Shore

Sarah Moshman
IMDB : 7.6

مستند سریال

آخرین سریال های مستند آبدیت شده

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 3

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
امارگیر سایت