فیلم سینمایی ماجراجویی

Inglourious Basterds

Inglourious Basterds

Quentin Tarantino
IMDB : 8.3
Toy Story

Toy Story

John Lasseter
IMDB : 8.3
Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade

Steven Spielberg
IMDB : 8.3
The Treasure of the Sierra Madre

The Treasure of the Sierra Madre

John Huston
IMDB : 8.3
Batman Begins

Batman Begins

Christopher Nolan
IMDB : 8.3
Up

Up

Bob Peterson
IMDB : 8.3
WALL·E

WALL·E

Andrew Stanton
IMDB : 8.4
North by Northwest

North by Northwest

Alfred Hitchcock
IMDB : 8.4
Aliens

Aliens

James Cameron
IMDB : 8.4
Interstellar

Interstellar

Christopher Nolan
IMDB : 8.8
Raiders of the Lost Ark

Raiders of the Lost Ark

Steven Spielberg
IMDB : 8.6
Spirited Away

Spirited Away

Hayao Miyazaki
IMDB : 8.6
Back to the Future

Back to the Future

Robert Zemeckis
IMDB : 8.5
The Lion King

The Lion King

Rob Minkoff
IMDB : 8.5
Star Wars: Episode IV - A New Hope

Star Wars: Episode IV - A New Hope

George Lucas
IMDB : 8.7
امارگیر سایت