فیلم سینمایی ماجراجویی

The Great Escape

The Great Escape

John Sturges
IMDB : 8.2
The Bridge on the River Kwai

The Bridge on the River Kwai

David Lean
IMDB : 8.2
The Gold Rush

The Gold Rush

Charles Chaplin
IMDB : 8.2
Das Boot

Das Boot

Wolfgang Petersen
IMDB : 8.4
Princess Mononoke

Princess Mononoke

Hayao Miyazaki
IMDB : 8.4
Toy Story 3

Toy Story 3

Lee Unkrich
IMDB : 8.3
Lawrence of Arabia

Lawrence of Arabia

David Lean
IMDB : 8.3
Inglourious Basterds

Inglourious Basterds

Quentin Tarantino
IMDB : 8.3
Toy Story

Toy Story

John Lasseter
IMDB : 8.3
Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade

Steven Spielberg
IMDB : 8.3
The Treasure of the Sierra Madre

The Treasure of the Sierra Madre

John Huston
IMDB : 8.3
Batman Begins

Batman Begins

Christopher Nolan
IMDB : 8.3
Up

Up

Bob Peterson
IMDB : 8.3
WALL·E

WALL·E

Andrew Stanton
IMDB : 8.4
North by Northwest

North by Northwest

Alfred Hitchcock
IMDB : 8.4
Aliens

Aliens

James Cameron
IMDB : 8.4
Interstellar

Interstellar

Christopher Nolan
IMDB : 8.8
Raiders of the Lost Ark

Raiders of the Lost Ark

Steven Spielberg
IMDB : 8.6
Spirited Away

Spirited Away

Hayao Miyazaki
IMDB : 8.6
امارگیر سایت