فیلم سینمایی ماجراجویی

Storks

Storks

Nicholas Stoller
IMDB : 7.0
Camino

Camino

Josh C. Waller
IMDB : 4.9
Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.2
Zip & Zap and the Captain's Island

Zip & Zap and the Captain's Island

Oskar Santos
IMDB : 5.9
Ben-Hur

Ben-Hur

Timur Bekmambetov
IMDB : 5.7
Halloweed

Halloweed

LazRael Lison
IMDB : 4.1
زندگی و دیگر هیچ

زندگی و دیگر هیچ

Abbas Kiarostami
IMDB : 8.0
Tracks

Tracks

John Curran
IMDB : 7.2
Ice Sharks

Ice Sharks

Emile Edwin Smith
IMDB : 3.5
اژدها وارد می‌شود!

اژدها وارد می‌شود!

Mani Haghighi
IMDB : 6.7
Pete's Dragon

Pete's Dragon

David Lowery
IMDB : 7.2
The BFG

The BFG

Steven Spielberg
IMDB : 6.7
Microbe & Gasoline

Microbe & Gasoline

Michel Gondry
IMDB : 6.8
Big Bad

Big Bad

Opie Cooper
IMDB : 4.4
Spaceballs

Spaceballs

Mel Brooks
IMDB : 7.1
A Knight's Tale

A Knight's Tale

Brian Helgeland
IMDB : 6.9
Three Kings

Three Kings

David O. Russell
IMDB : 7.1
امارگیر سایت