فیلم سینمایی ماجراجویی

Operation Mekong

Dante Lam
IMDB : 7.0

Orange Sunshine

William A. Kirkley
IMDB : 7.3

The Fourth Phase

Jon Klaczkiewicz
IMDB : 7.2

Bullets for the Dead

Michael Du-Shane
IMDB : 4.7

Beyond the Gates

Jackson Stewart
IMDB : 6.0

Hector and the Search for Happiness

Maria von Heland
IMDB : 7.0

The Magnificent Seven

Antoine Fuqua
IMDB : 7.1

Storks

Nicholas Stoller
IMDB : 7.0

Camino

Josh C. Waller
IMDB : 4.9

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.2

Ben-Hur

Timur Bekmambetov
IMDB : 5.7

Halloweed

LazRael Lison
IMDB : 4.1

زندگی و دیگر هیچ

Abbas Kiarostami
IMDB : 8.0

Tracks

John Curran
IMDB : 7.2

Ice Sharks

Emile Edwin Smith
IMDB : 3.5

Pete's Dragon

David Lowery
IMDB : 6.8

The BFG

Steven Spielberg
IMDB : 6.4

Big Bad

Opie Cooper
IMDB : 4.4
امارگیر سایت