فیلم سینمایی ماجراجویی

Inferno

Ron Howard
IMDB : 6.2

Max Steel

Stewart Hendler
IMDB : 4.6

Operation Mekong

Dante Lam
IMDB : 6.8

Orange Sunshine

William A. Kirkley
IMDB : 7.3

The Fourth Phase

Jon Klaczkiewicz
IMDB : 7.1

Bullets for the Dead

Michael Du-Shane
IMDB : 5.0

Beyond the Gates

Jackson Stewart
IMDB : 5.2

Hector and the Search for Happiness

Maria von Heland
IMDB : 7.0

The Magnificent Seven

Antoine Fuqua
IMDB : 6.9

Storks

Nicholas Stoller
IMDB : 6.9

Camino

Josh C. Waller
IMDB : 5.0

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.3

Ben-Hur

Timur Bekmambetov
IMDB : 5.7

Halloweed

LazRael Lison
IMDB : 3.6

زندگی و دیگر هیچ

Abbas Kiarostami
IMDB : 8.0

Tracks

John Curran
IMDB : 7.2

Ice Sharks

Emile Edwin Smith
IMDB : 3.2

Pete's Dragon

David Lowery
IMDB : 6.7