فیلم سینمایی ماجراجویی

Band of Robbers

Band of Robbers

Aaron Nee
IMDB : 6.3
Goosebumps

Goosebumps

Rob Letterman
IMDB : 6.5
Hell and Back

Hell and Back

Tom Gianas
IMDB : 4.8
Richard the Lionheart: Rebellion

Richard the Lionheart: Rebellion

Stefano Milla
IMDB : 2.8
Diablo

Diablo

Lawrence Roeck
IMDB : 5.4
Oddball

Oddball

Stuart McDonald
IMDB : 6.6
All Creatures Big and Small

All Creatures Big and Small

Toby Genkel
IMDB : 5.7
The Walk

The Walk

Robert Zemeckis
IMDB : 7.5
Aferim!

Aferim!

Radu Jude
IMDB : 8.0
Pan

Pan

Joe Wright
IMDB : 5.9
Brandon Semenuks Rad Company

Brandon Semenuks Rad Company

Jeremy Grant
IMDB : 6.8
Wolf Totem

Wolf Totem

Jean-Jacques Annaud
IMDB : 6.6
A Walk in the Woods

A Walk in the Woods

Ken Kwapis
IMDB : 6.4
The Good Dinosaur

The Good Dinosaur

Peter Sohn
IMDB : 7.0
Joe And Caspar Hit The Road

Joe And Caspar Hit The Road

Brian Klein
IMDB : 4.2
The Goonies

The Goonies

Richard Donner
IMDB : 7.8
Journey 2: The Mysterious Island

Journey 2: The Mysterious Island

Brad Peyton
IMDB : 5.8
The Rundown

The Rundown

Peter Berg
IMDB : 6.7
The Green Inferno

The Green Inferno

Eli Roth
IMDB : 5.5

امارگیر وبسایت