فیلم سینمایی انیمیشن

Looney Tunes: Rabbit Run

Looney Tunes: Rabbit Run

Jeff Siergey
IMDB : 5.4
Monsters vs. Aliens

Monsters vs. Aliens

Rob Letterman
IMDB : 6.6
Happy Feet

Happy Feet

George Miller
IMDB : 6.5
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

Carlos Saldanha
IMDB : 7.0
Ice Age: The Meltdown

Ice Age: The Meltdown

Carlos Saldanha
IMDB : 6.9
Madagascar

Madagascar

Eric Darnell
IMDB : 6.9
The Simpsons Movie

The Simpsons Movie

David Silverman
IMDB : 7.4
Tangled

Tangled

Nathan Greno
IMDB : 7.8
The Lorax

The Lorax

Chris Renaud
IMDB : 6.5
Inside Out

Inside Out

Pete Docter
IMDB : 8.7
Cars 2

Cars 2

John Lasseter
IMDB : 6.3
Snow White and the Seven Dwarfs

Snow White and the Seven Dwarfs

William Cottrell
IMDB : 7.6
Wreck-It Ralph

Wreck-It Ralph

Rich Moore
IMDB : 7.8
The Croods

The Croods

Kirk De Micco
IMDB : 7.2
Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Eric Darnell
IMDB : 6.9
Kung Fu Panda

Kung Fu Panda

Mark Osborne
IMDB : 7.6
Aladdin

Aladdin

Ron Clements
IMDB : 8.0
Alvin and the Chipmunks

Alvin and the Chipmunks

Tim Hill
IMDB : 5.3
امارگیر سایت