فیلم سینمایی درام

Nobody Walks in L.A.

Nobody Walks in L.A.

Jesse Shapiro
IMDB : 6.9
ماجرای نیمروز

ماجرای نیمروز

Mohammad Hossein Mahdavian
IMDB : 7.7
The Chosen Ones

The Chosen Ones

David Pablos
IMDB : 6.8
Looping

Looping

Leonie Krippendorff
IMDB : 5.7
Cesar Chavez

Cesar Chavez

Diego Luna
IMDB : 6.4
The Rover

The Rover

David Michôd
IMDB : 6.4
Pompeii

Pompeii

Paul W.S. Anderson
IMDB : 5.6
Sake-Bomb

Sake-Bomb

Junya Sakino
IMDB : 5.6
Shin Godzilla

Shin Godzilla

Hideaki Anno
IMDB : 7.1
Prevenge

Prevenge

Alice Lowe
IMDB : 6.5
See You Tomorrow

See You Tomorrow

Jiajia Zhang
IMDB : 4.8
When the Game Stands Tall

When the Game Stands Tall

Thomas Carter
IMDB : 6.7
Bad Words

Bad Words

Jason Bateman
IMDB : 6.7
Heli

Heli

Amat Escalante
IMDB : 6.8
Draft Day

Draft Day

Ivan Reitman
IMDB : 6.8
Bitter Harvest

Bitter Harvest

George Mendeluk
IMDB : 6.9
Paterson

Paterson

Jim Jarmusch
IMDB : 7.6
Bokeh

Bokeh

Geoffrey Orthwein
IMDB : 4.8
The Handmaiden

The Handmaiden

Chan-wook Park
IMDB : 8.1
Gantz: O

Gantz: O

Yasushi Kawamura
IMDB : 7.3
امارگیر سایت