فیلم سینمایی تاریخی

A Knight's Tale

A Knight's Tale

Brian Helgeland
IMDB : 6.9
Three Kings

Three Kings

David O. Russell
IMDB : 7.1
Alexander

Alexander

Oliver Stone
IMDB : 5.5
The Thin Red Line

The Thin Red Line

Terrence Malick
IMDB : 7.6
Anthropoid

Anthropoid

Sean Ellis
IMDB : 7.6
The Last King of Scotland

The Last King of Scotland

Kevin Macdonald
IMDB : 7.7
The Lennon Report

The Lennon Report

Jeremy Profe
IMDB : 6.0
Capsule

Capsule

Andrew Martin
IMDB : 6.7
Finding Altamira

Finding Altamira

Hugh Hudson
IMDB : 5.9
Free State of Jones

Free State of Jones

Gary Ross
IMDB : 6.7
All the Way

All the Way

Jay Roach
IMDB : 7.6
Hero

Hero

Yimou Zhang
IMDB : 7.9
The Tiger: An Old Hunter's Tale

The Tiger: An Old Hunter's Tale

Hoon-jung Park
IMDB : 6.9
Last Days in the Desert

Last Days in the Desert

Rodrigo García
IMDB : 6.0
Mississippi Burning

Mississippi Burning

Alan Parker
IMDB : 7.8
Land of Mine

Land of Mine

Martin Zandvliet
IMDB : 7.8
The Propaganda Game

The Propaganda Game

Álvaro Longoria
IMDB : 6.8
Marguerite & Julien

Marguerite & Julien

Valérie Donzelli
IMDB : 4.2
Invictus

Invictus

Clint Eastwood
IMDB : 7.4
Francofonia

Francofonia

Aleksandr Sokurov
IMDB : 6.6
امارگیر سایت