فیلم سینمایی تاریخی

Frost/Nixon

Frost/Nixon

Ron Howard
IMDB : 7.7
The Search for General Tso

The Search for General Tso

Ian Cheney
IMDB : 7.0
Colonia

Colonia

Florian Gallenberger
IMDB : 7.2
The Girl King

The Girl King

Mika Kaurismäki
IMDB : 5.8
I Believe in Miracles

I Believe in Miracles

Jonny Owen
IMDB : 8.1
A Viagem de Yoani

A Viagem de Yoani

Raphael Bottino
IMDB : 7.1
The 33

The 33

Patricia Riggen
IMDB : 7.0
Being Evel

Being Evel

Daniel Junge
IMDB : 7.1
Queen of the Desert

Queen of the Desert

Werner Herzog
IMDB : 6
the fencer

the fencer

Klaus Härö
IMDB : 7.5
Polycarp

Polycarp

Joe Henline
IMDB : 6.1
Experimenter

Experimenter

Michael Almereyda
IMDB : 6.6
Suffragette

Suffragette

Sarah Gavron
IMDB : 6.8
Spotlight

Spotlight

Tom McCarthy
IMDB : 8.4
1971

1971

Johanna Hamilton
IMDB : 7.3
Munich

Munich

Steven Spielberg
IMDB : 7.6
Tape 13

Tape 13

Axel Stein
IMDB : 3.8
Agoraphobia

Agoraphobia

Lou Simon
IMDB : 3.4
Enemy at the Gates

Enemy at the Gates

Jean-Jacques Annaud
IMDB : 7.6

امارگیر وبسایت