فیلم سینمایی تاریخی

The Last Man on the Moon

Mark Craig
IMDB : 7.4

Oklahoma City

Barak Goodman
IMDB : 7.5

Ethel & Ernest

Roger Mainwood
IMDB : 7.9

Rio 2096: A Story of Love and Fury

Luiz Bolognesi
IMDB : 7.2

Hacksaw Ridge

Mel Gibson
IMDB : 8.2

Devil's Bride

Saara Cantell
IMDB : 6.0

Confirmation

Rick Famuyiwa
IMDB : 6.8

Operation Chromite

John H. Lee
IMDB : 6.2

Talvar

Meghna Gulzar
IMDB : 8.3

Banking on Bitcoin

Christopher Cannucciari
IMDB : 6.7

The Birth of a Nation

Nate Parker
IMDB : 6.3

Denial

Mick Jackson
IMDB : 6.6

Orange Sunshine

William A. Kirkley
IMDB : 7.3

رستاخیز

Ahmad Reza Darvish
IMDB : 7.1

Ben-Hur

Timur Bekmambetov
IMDB : 5.7

ملک سلیمان

Shahriar Bahrani
IMDB : 6.7

Giovanni's Island

Mizuho Nishikubo
IMDB : 7.4

محمد رسول‌الله

Majid Majidi
IMDB : 8.0

A Knight's Tale

Brian Helgeland
IMDB : 6.9

Three Kings

David O. Russell
IMDB : 7.1

Alexander

Oliver Stone
IMDB : 5.5

The Thin Red Line

Terrence Malick
IMDB : 7.6

Anthropoid

Sean Ellis
IMDB : 7.2

The Last King of Scotland

Kevin Macdonald
IMDB : 7.7