فیلم سینمایی تاریخی

Colonia

Colonia

Florian Gallenberger
IMDB : 7.1
The Girl King

The Girl King

Mika Kaurismäki
IMDB : 5.8
I Believe in Miracles

I Believe in Miracles

Jonny Owen
IMDB : 7.9
A Viagem de Yoani

A Viagem de Yoani

Raphael Bottino
IMDB : 7.2
The 33

The 33

Patricia Riggen
IMDB : 6.9
Being Evel

Being Evel

Daniel Junge
IMDB : 7.0
Queen of the Desert

Queen of the Desert

Werner Herzog
IMDB : 6
the fencer

the fencer

Klaus Härö
IMDB : 7.2
Polycarp

Polycarp

Joe Henline
IMDB : 6.1
Experimenter

Experimenter

Michael Almereyda
IMDB : 6.6
Suffragette

Suffragette

Sarah Gavron
IMDB : 6.9
Spotlight

Spotlight

Tom McCarthy
IMDB : 8.4
1971

1971

Johanna Hamilton
IMDB : 7.3
Munich

Munich

Steven Spielberg
IMDB : 7.6
Tape 13

Tape 13

Axel Stein
IMDB : 3.8
Agoraphobia

Agoraphobia

Lou Simon
IMDB : 3.4
Enemy at the Gates

Enemy at the Gates

Jean-Jacques Annaud
IMDB : 7.6
Gwanghae: Wangyidoen namja

Gwanghae: Wangyidoen namja

Chang-min Choo
IMDB : 7.9
A Nightingale Falling

A Nightingale Falling

Garret Daly
IMDB : 5.7
امارگیر سایت