فیلم سینمایی جنگ

Check Point

Thomas J. Churchill
IMDB : 3.2

Allied

Robert Zemeckis
IMDB : 7.1

Come What May

Christian Carion
IMDB : 6.6

Hacksaw Ridge

Mel Gibson
IMDB : 8.4

Operation Chromite

John H. Lee
IMDB : 6.2

Guernica

Koldo Serra
IMDB : 5.8

Green Zone

Paul Greengrass
IMDB : 6.8

USS Indianapolis: Men of Courage

Mario Van Peebles
IMDB : 5.2

Neither Heaven Nor Earth

Clément Cogitore
IMDB : 6.4

Burn Country

Ian Olds
IMDB : 4.8

چ

Ebrahim Hatamikia
IMDB : 6.2

ملک سلیمان

Shahriar Bahrani
IMDB : 6.7

Giovanni's Island

Mizuho Nishikubo
IMDB : 7.4

آژانس شیشه ای

Ebrahim Hatamikia
IMDB : 8.1

ایستاده در غبار

Mohammad Hossein Mahdavian
IMDB : 7.2

Brothers of War

Mike Carter
IMDB : 4.5

Three Kings

David O. Russell
IMDB : 7.1

Alexander

Oliver Stone
IMDB : 5.5

The Thin Red Line

Terrence Malick
IMDB : 7.6

War Dogs

Todd Phillips
IMDB : 7.1

Anthropoid

Sean Ellis
IMDB : 7.2

The English Patient

Anthony Minghella
IMDB : 7.4
امارگیر سایت