فیلم سینمایی بلغارستان

The Hitman's Bodyguard

Patrick Hughes
IMDB : 7.3

The Expendables 3

Patrick Hughes
IMDB : 6.1

Autómata

Gabe Ibáñez
IMDB : 6.1

Milwood

Evan Goldman
IMDB : 3.2

London Has Fallen

Babak Najafi
IMDB : 5.9

Karbala

Krzysztof Lukaszewicz
IMDB : 6.3

Why Me?

Tudor Giurgiu
IMDB : 7.5

Aferim!

Radu Jude
IMDB : 7.7

A Promise

Patrice Leconte
IMDB : 5.7

Underground

Emir Kusturica
IMDB : 8.1