فیلم سینمایی اسپانیا

The Bar

Álex de la Iglesia
IMDB : 6.5

The Hunter's Prayer

Jonathan Mostow
IMDB : 5.4

Rescue Under Fire

Adolfo Martínez Pérez
IMDB : 6.7

The Girl from the Song

Ibai Abad
IMDB : 5.4

Colossal

Nacho Vigalondo
IMDB : 6.2

The Promise

Terry George
IMDB : 5.9

The Skin I Live In

Pedro Almodóvar
IMDB : 7.6

Enemy

Denis Villeneuve
IMDB : 6.9

Buried

Rodrigo Cortés
IMDB : 7.0

The Orphanage

J.A. Bayona
IMDB : 7.5

[Rec]

Jaume Balagueró
IMDB : 7.5

Mama

Andrés Muschietti
IMDB : 6.2

Europa

Lars von Trier
IMDB : 7.7

Dancer in the Dark

Lars von Trier
IMDB : 8.0

The Olive Tree

Icíar Bollaín
IMDB : 6.9

The Invisible Guest

Oriol Paulo
IMDB : 8.0

Realive

Mateo Gil
IMDB : 5.8

The Distinguished Citizen

Gastón Duprat
IMDB : 7.5

Boy Missing

Mar Targarona
IMDB : 6.3

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1

The Lighthouse of the Whales

Gerardo Olivares
IMDB : 6.7

Mine

Fabio Guaglione
IMDB : 6.0

An Honest Liar

Tyler Measom
IMDB : 7.5