شبکه CW

The Vampire Diaries

آخرین فصل : 8 | آخرین قسمت : 13
Reign

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 2
Riverdale

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
Arrow

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 13
The 100

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 3
Jane the Virgin

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 11
The Flash

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 12
Legends of Tomorrow

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 11
Frequency

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
No Tomorrow

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
Gilmore Girls

آخرین فصل : 7 | آخرین قسمت : 22
Beauty and the Beast

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 13
Containment

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
The Originals

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 22
iZombie

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 19

امارگیر وبسایت